Klapy typu  KTS są klapami odcinającymi (normalnie otwarte), symetrycznymi. Mogą być stosowane w funkcji wentylacji mieszanej. Przeznaczone są do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie ze ścianami kartonowo-gipsowymi. Podstawową funkcją klap typu KTS  jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2.

Przeciwpożarowe klapy odcinające typu: KTS-O-E, KTS-OM-E, KTS-O-S, KTS-O-SE, spełniają klasyfikację EI S120.

Klapy odcinające KTM-ME-VAV, poza funkcjami opisanymi powyżej dodatkowo, dzięki zastosoaniu odpowiedniego układu pomiarowo regulacyjnego, posiadają pełną funkcjonalność regulatora VAV, przez co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji przepływu powietrza.

  • Brak komentarzy